បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

Latest Questions

  • 0

ខ្ញុំខានហូបយូហើយ ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នា ឃើញហើយឃ្លាន😋😋😋

  • 0

បណ្ដៅខ្មែរ​ ៖ ហាលស្រូវលើចុងរកា អ្នកឥតប្រាជ្ញា សាស្រូវមិនអស់​ តោះឆ្លើយទាំងអស់គ្នា ២ នាទី

  • 0

នៅចាំអីទៀតគ្នាយើងជិះឡាន ទៅតា ២០០០៛ នឹង ប្រញាប់ឡើង ទាន់មិនទាន់ផុតថ្ងៃ

  • 0

ជាម្ហូបដែលគេនិយមហូប ពេលមកលេងឡាវ ពិបាកហូបតិចតែរស់ជាតិឆ្ងាញ់ ហើយម្ហូបនេះលឺមានលក់នៅ AEON ២ ដែលគេដាក់ឈ្មោះថា មានជ័យ លឺតាមគេនិយាយ អាចរកមើលបាន ។

  • 1

ថ្ងៃនេះសៀវភៅ បានមកដល់ប្រទេសឡាវ ចង់និយាយពីតម្លៃម្ហូបនៅប្រទេសឡាវ ខ្ញុំចូលហូបហាង ធម្មតាបាយឆា ឬ មីស៊ុប ចន្លោះពី ២០០០០គីបទៅ ៣៥០០០គីប ទឹកសុទ្ធ ៥០០០គីប (១០០០០ រៀលទៅ ១៧៥០០ រៀល ទឹកសុទ្ធ ២៥០០រៀល) បើធៀបនឹង ប្រទេសយើងសម្រាប់ខ្ញុំថ្លៃ បន្ដិចហើយ ខាងក្រោមនេះ អត់ស្គាល់ឈ្មោះទេ តែតម្លៃ ១០០០០ គីប (បូកទឹក)

  • 0

តាក់ស៊ី

  • 0

ពេលខ្ញុំជិះ Taxi នៅប្រទេសថៃអស់ ២០០០០ ៛ ជនជាតិថៃបានសួរថា ថ្លៃអត់ខ្ញុំបាននិយាយថា រៀងថ្លៃដែរ តែជនជាតិថៃនិយាយមកកាន់វិញថា ខ្ញុំជិះនៅខ្មែរថ្លៃណាស់ ៦០០០០៛ ជិះជិតជាងនិងទៀត ។ ខ្ញុំគិតបង Taxi គាត់ប្រហែលយកតម្លៃខុសគ្នាហើយ រវាងខ្មែរនិងជនជាតិ។ បងៗគួគិតតាមតម្លៃធម្មតាទៅ បងរកបានមែនតែ និងបាត់បង់ភ្លៀងទៅលេងទៀត ដោយសារកត្ដា ចំណាយច្រើន។

  • 0

តើការផឹកភ្ជេជៈនៅពេលយប់ មានផលប៉ះពាល់កម្រិតណា? ឬ គ្មានផលប៉ះពាល់ទេ? អ្នកដឹងជួយប្រាប់ផង !