បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

 1. ជាវិទ្យាល័យបងតែត្រូវបានវិវត្តន៍តាមសម័យកាល

  • 0
 2. អាចចូលទៅទស្សនាម្ដងទៀតបានហើយជួលកាសមិនថ្លៃប៉ុនមាណទេ

  • 0
 3. គណនេយ្យ

 4. គណនេយ្យ

  បាទពិតមែនខាងសិល្បៈបែកច្រើន សព្វថ្ងៃកំពុងបន្តការសិក្សាផ្នែកទីផ្សារ

  • 0
 5. គណនេយ្យ

  ដោយសារសាលាខ្ញុំមានសកម្មភាពច្រើនខុសពីសាលាដ៏ទៃហើយខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសហគមន៍និស្សិតបានតស៊ូរៀនដល់ចប់។ ឱកាសការងារនៅតែខ្ពស់ទោះបីខ្ញុំចេញធ្វើការខុសជំនាញក៏ដោយ

  • 0