បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

Latest Questions

  • 0

ដោយសារជំងឺកូរ៉ូណា បានធេី្វអោយអ្នកខ្លះបែកគំនិតទៅជឿជំនឿជាដូច៖ ->ការដុតភ្លេីងនៅមុនផ្ទះដេីម្បីការពារជំងឺ កូរ៉ូណា និង ការដាក់ទីងមោងនៅមុនផ្ទះជាដេីម ។ល។ —>កុំសូវយកជំនឿមកទប់ទល់និងជំងឺដ៏សាហាវមួយនេះ<— ចឹងមានតែការពារពាក់ម៉ាស់នងលាងដៃជាមួយទឹកអាលកុលឬលាងដៃជាមួយសាប៊ូ។ ដេីម្បីការពារជីវិតរបស់អ្នកនិឹងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកផងដែរ។ (បេីសិនអ្នកមេីលឃេីញអ្នកណាដែលមានជំងឺនេះអាចCallទៅលេង115ដេីម្បីឲគេព្យាបាលក្នុងរយះពេល14ថ្ងៃ)

  • 1

ឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបខ្យល់ពុល និងជំងឺ ថី្ម ផងដែរ (សូមប្រុងប្រយ័ត្នផង)

  • 0

ចំណេះដឹង

  • 0

 កំណាព្យនេះពិតជាល្អមែន សម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនេះហេីយ    យកពីgoogle ទេបាទ !!!

  • 1

ចំណេះដឹង

  • 1

សូមកំណាព្យនីយាយអំពីព្រះពុទ្ធសាសនាមួយមក ។ ហេីយ និងថែមកំណាព្យអប់រំដល់យុវជនផងដែរ (ម្នាក់មួយមក )