បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

១. ហាមសរសេរបញ្ចេញមតិរិះគន់ដោយផ្ទាល់ រឺប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ខ្សែរាជវង្ស ជាដាច់ខាត
២. ហាមសរសេររិះគន់ វាយប្រហារ រឺវិភាគសាសនាណាមួយក្នុងផ្លូវមិនល្អជាដាច់ខាត
៣. ហាមប្រើប្រាស់ពាក្យ រឺរូបភាព អាសអាភាស អសុរស ដែលសង្គមមិនអាចទទួលយកបាន
៤. ហាមសរសេរញ៉ុះញ៉ង់ មួលបង្កាច់ ជេប្រមាថបុគ្គលណាម្នាក់​ ដោយពុំមានប្រភពភស្តុតាង រឺមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
៥. ហាមសរសេរញ៉ុះញ៉ង់ ក្នុងគោលបំណងបង្កភាពចលាចល កំហឹង គ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងគេហទំព័រសួរបង ក៏ដូចជាក្នុងសង្គម
៦. ហាមសរសេរបង្កជំលោះរវាងស្ថាប័នអប់រំ ស្ថាប័នឯកជន រឺស្ថាប័នសាធារណៈណាមួយ
៧. ហាមប្រើឈ្មោះក្រៅ ដែលជាឈ្មោះពិតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ក្នុងគោលបំណងបង្កាច់បង្ខូច រឺធ្វើអោយមានការយល់ច្រឡំចំពោះបុគ្គលនោះ
៨. ហាមបញ្ចេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយផ្ទាល់ រឺប្រយោល ដូចជាឈ្មោះពិត លេខទូរសព្ទ គណនីហ្វេសបុគ រឺអុីម៉ែល ក្នុងគោលបំណងបង្កភាពរំខានដល់បុគ្គលនោះឡើយ រឺបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាដើម
៩. ហាមសរសេរញ៉ុះញ៉ង់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើខុសច្បាប់ រឺខុសក្រមសីលធម៌ដ៏ល្អរបស់សង្គម
១០. ដើម្បីភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រងសណ្ដាប់ធ្នាប់ ZOURBONG.COM សូមរក្សាសិទ្ធក្នុងការលុបអត្ថបទ រូបភាព មតិ រឺគណនីណាមួយដែលមិនសហការគោរពតាមច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ ឬគោលបំណងរបស់គេហទំព័រ។