បង្កើតគណនី

ចូលគណនី

ភ្លេចលេខសម្ងាត់? សូមបញ្ចូលអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលបានតំណភ្ជាប់១ ដើម្បីកំណត់លេខសម្ងាត់របស់អ្នកសាជាថ្មីតាមរយៈអ៊ីម៉ែល

សូមមេត្តាចុះឈ្មោះជាមុន

លក្ខខណ្ឌ និងសេចក្ដីណែនាំ

១. ដើម្បីប្រើប្រាស់ ZOURBONG.COM អ្នកត្រូវមានអាយុលើស ១៣ឆ្នាំ
២. សូមបង្កើតគណនីតែមួយដោយប្រើប្រាស់ឈ្មោះក្រៅ ដើម្បីសេរីភាពរបស់អ្នកក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មាន
៣. បញ្ចេញមតិរបស់អ្នក ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ ជំនាញ គំនិត រឺភស្តុតាងផ្សេងៗ ប្រកបដោយភាពសុចរិត និងយុត្តិធម៌
៤. សូមមានសច្ចភាព ចំពោះអ្នកអានរបស់យើង ដោយមិនព្យាយាមបំភ្លីព័ត៍មាន ដើម្បីជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន
៥. ប្រសិនបើអ្នកមានបំណង ផ្សព្វផ្សាយផលិតផល រឺសេវាកម្ម ក្នុងគេហទំព័រយើង សូមធ្វើការទាក់ទងមក ក្រុមការងារជាមុន។ រាល់ការផ្សព្វផ្សាយ លក់ផលិតផល រឺសេវាកម្មដោយផ្ទាល់តាមរយៈការផុស គឺនឹងត្រូវបានលុបចេញពីគេហទំព័រ។
៦. កុំផ្ដល់ព័ត៌មានដូចជាឈ្មោះក្រៅ លេខសម្ងាត់ ទៅកាន់នរណាម្នាក់ដែលអាចអោយគេដឹងពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកក្នុង​ ZOURBONG.COM ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិពីអ្នក
៧. កុំបំពាន ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ ដែលបានចែងដោយ ZOURBONG.COM ព្រមទាំងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
៨. កុំបង្ហោះមេរោគ រឺបញ្ចូលនូវកម្មវិធីផ្សេងៗដែលបង្អាក់ដល់ដំណើរការរបស់គេហទំព័រនេះ
៩. ZOURBONG.COM មិនទទួលខុសត្រូវលើរាល់ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយ